Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych projekt aktów prawnych:

  • Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło do konsultacji dokument pt. „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

 

Przedmiotowy dokument dostępny jest pod adresem: https://mc.gov.pl/konsultacje/program-zintegrowanej-informatyzacji-panstwa

Pierwotna forma Programu została przyjęta przez Radę Ministrów jeszcze w styczniu 2014 r.

W ramach Programu opisano założenia informatyzacji administracji oraz wskazano narzędzia i terminy realizacji tego procesu.

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 25 lipca 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl