Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  •  projektu ustawy o kredycie hipotecznym;

przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji przesyłamy w załączeniu.

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 20 czerwca 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl