Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

 Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi;

projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz Ocena Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12286400/katalog/12357758#12357758

Celem projektu jest wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych z łańcucha dostaw surowców rolnych i żywności.

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 28 czerwca 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl