Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych: Projekt ustawy – Kodeks Budowlany oraz ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks Budowlany oraz Projekt z dnia 6 maja 2015 r. kierunkowych założeń nowej Ordynacji podatkowej

 

  • Projekt ustawy – Kodeks Budowlany oraz ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks Budowlany

Projekty wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji znajdują się pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12272802/katalog/12291734#12291734

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii w terminie do 15 czerwca 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

  • Projekt z dnia 6 maja 2015 r. kierunkowych założeń nowej Ordynacji podatkowej

Projekty dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/kierunkowe-zalozenia-ordynacji-podatkowej-projekt-z-dnia-6-maja-2015-r )

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii w terminie do 18 czerwca 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź