Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

informujemy, iż do prac w komisjach sejmowych skierowany został:

  • rządowy projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (druk 557);

przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=557

Bardzo prosimy o analizę przepisów oraz zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 28 czerwca 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl