Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Przedmiotowy projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji przesyłamy w załączeniu.

Bardzo prosimy o analizę przepisów oraz zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 29 czerwca 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem

Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź