Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu przez Ministerstwo Środowiskado konsultacji społecznych

  • projektu ustawy – Prawo wodne

Projekt wraz z uzasadnieniem i OSR dostępny jest pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12284651/katalog/12349263#12349263

Projekt ten będzie przedmiotem obrad Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. Polityki Gospodarczej i Rynku Pracy w dn. 6 lipca 2016 roku.

W związku z powyższym bardzo prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag do projektu w terminie do 3 lipca 2016 roku do godz. 13.00 na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl