Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa projektu aktów prawnych:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Projekt dostępny jest pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12286750/katalog/12360158#12360158

celem projektowanej regulacji jest doprecyzowanie niektórych przepisów budzących aktualnie wątpliwości interpretacyjne, a także zdefiniowanie działalności „zarządzania nieruchomościami” oraz „pośrednictwa w obrocie nieruchomościami”.

W związku z tym, że resort wskazał dzień 6 lipca 2016 roku jako termin nadsyłania uwag, uprzejmie prosimy o przekazywanie ich najpóźniej w tym dniu do godz. 11.00 na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl