Konsultacje Społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych przez Ministerstwo Rozwoju:

  •  projektu założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Projekt dostępny jest pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12286850/katalog/12360708#12360708

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 13 lipca 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl