Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • Projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz niektórych innych ustaw

Projekt wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12287422/katalog/12364251#12364251

Celem ustawy, przygotowanej przez Ministra Rozwoju, jest gruntowna reforma Głównego Urzędu Miar, m.in. poprzez wzmocnienie roli wspierającej GUM w rozwoju krajowego przemysłu.

Bardzo prosimy o analizę przepisów oraz zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 1 sierpnia 2016 roku na adres: sekretariat@pracodawcy.pl