konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych: Projekt ustawy – Prawo działalności gospodarczej oraz Projekt ustawy – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo działalności gospodarczej

  • Projektu ustawy – Prawo działalności gospodarczej

Projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem : http://legislacja.gov.pl/projekt/12273104/katalog/12293107#12293107

  • Projektu ustawy – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo działalności gospodarczej

Projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12273105/katalog/12293150#12293150

Przedmiotowe projekty są efektem wielomiesięcznych prac i dyskusji nad założeniami projektu ustawy – Prawo działalności gospodarczej, zwanej także „konstytucją gospodarczą”.

Zakres zmian wprowadzanych przez powyższe ustawy jest znaczny i może mieć wpływ na działalność Państwa przedsiębiorstw.

W związku z powyższym bardzo prosimy o uważną analizę powyższych projektów oraz zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii w terminie do 16 czerwca 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

 

Z poważaniem

Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź