Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uwagi proszę przesłać na adres szkop@pracodawcy.pl