Konsultacje społeczne

W związku z pracami nad Programem działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2018, zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie propozycji zagadnień, które Państwa zdaniem w przyszłym roku powinny stanowić przedmiot szczególnej uwagi ze strony inspekcji pracy, zarówno w ramach podejmowanych kontroli, jak i działalności prewencyjnej. Propozycje powinny dotyczyć problematyki ochrony pracy oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Propozycje proszę zgłaszać w terminie do 14 sierpnia br. na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl