konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedłożyło do konsultacji:

  • projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020;

Projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12273006/katalog/12292556#12292556

(mogą wystąpić problemy z otwarciem dokumentów w formacie PDF, proszę otwierać je w formacie Word – mała ikonka na końcu wersu)

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii w terminie do 12 czerwca 2015 roku do godz. 12.00 na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem

Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź