Konsultacje Społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu przez Ministerstwo Gospodarki do konsultacji społecznych:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz niektórych innych ustaw

projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem:http://legislacja.gov.pl/projekt/12273600/katalog/12295108#12295108

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii w terminie do 26 czerwca 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź