Konsultacje społeczne dot. energii elektrycznej

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informuję o przekazaniu do konsultacji społecznych następujących projektów rozporządzeń Rady Ministrów:
1)    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12269455

2)    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12269456

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 5 marca 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź