konsultacje społeczne dotyczące projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne dotyczące projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.


Konsultacje społeczne będą dotyczyły Osi Priorytetowych realizowanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, tj. Oś Priorytetowa 1 i Oś Priorytetowa 3. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag dotyczących zapisów szczegółowego opisu Osi Priorytetowej 1 i 3 RPO WD 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w dniu 17.03.2015r we Wrocławiu w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, przy ul Strzegomskiej 2-4.
Jeżeli wyrażają Państwo chęć uczestnictwa w spotkaniu, prosimy o odesłanie znajdującego się w załączniku formularza zgłoszeniowego na adres: info.dip@uwmd.pl

Z projektem SZOOP RPO WD 2014-2020 można zapoznać się na stronie internetowej DIP.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą (Dawid Zalewski, tel. (71) 77 65 813, dawid.zalewski@dip.dolnyslask.pl)