Konsultacje społeczne nt. przeglądu dyrektywy dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (dyrektywa 2003/88/WE).

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, organizowanych przez Komisję Europejską, na temat przeglądu dyrektywy dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (dyrektywa 2003/88/WE).


Kwestionariusze online są dostępne pod następującym adresem internetowym:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/54d2a95e-114a-7edc-217f-5bed8fd02492?surveylanguage=pl

Konsultacje społeczne trwają do 15 marca br.

Więcej szczegółów na ich temat znajdą Państwo pod linkiem:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&consultId=14&visib=0&furtherConsult=yes&langId=pl