Komunikaty Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN

Komunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w sprawie wartości dopuszczalnych stężeń substancji chemicznych ustalonych w Unii Europejskiej lub znajdujących się w projektach dyrektyw.

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na wiążące wartości i propozycje wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych oraz na wskaźnikowe wartości i propozycje wskaźnikowych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników chemicznych.

Ukazało się również nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Żródło: Międzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN

projekt ustawy – Ordynacja Podatkowa

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został projekt następującego aktu prawnego:

  • projekt ustawy – Ordynacja Podatkowa;

przedmiotowy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314054 ) – termin przesyłania uwag – 24 sierpnia 2018 r., Czytaj dalej

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazane zostały projekty następujących aktów prawnych:

  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na informatycznych nośnikach danych

Czytaj dalej

poselski (Kukiz’15) projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych przekazany został:

  • poselski (Kukiz’15) projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

Czytaj dalej