Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazane zostały projekty następujących aktów prawnych:

  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na informatycznych nośnikach danych

Czytaj dalej

poselski (Kukiz’15) projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych przekazany został:

  • poselski (Kukiz’15) projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych przekazane zostały następujące projekty aktów prawnych:

  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych;
  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie progów uznania incydentu za poważny;

Czytaj dalej