poselski (Kukiz’15) projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych przekazany został:

  • poselski (Kukiz’15) projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych przekazane zostały następujące projekty aktów prawnych:

  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych;
  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie progów uznania incydentu za poważny;

Czytaj dalej

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych przekazane zostały następujące projekty aktów prawnych:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Czytaj dalej

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą na obszarach

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych przekazane zostały następujące projekty aktów prawnych

  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą na obszarach

Czytaj dalej