Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji publicznych następujące akty:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;

Czytaj dalej

Konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informuję, że przekazany do konsultacji publicznych został:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem przesyłam w załączeniu.

Zaznaczam, że jest to projekt poselski przygotowany przez posłów Kukiz 15.

Projekt przewiduje zmiany dotyczące dyżuru (czas pracy, wynagrodzenie) oraz pracowników zarządzającym zakładem pracy w imieniu pracodawcy.

Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu ustawy w terminie do 7 maja 2018 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl

Ponadto informuję, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczęło konsultacje społeczne Zielonej Księgi, poświęconej problemowi zatorów płatniczych.

W Zielonej Księdze resort pokazuje najciekawsze, jego zdaniem, regulacje obowiązujące w innych państwach Unii Europejskiej oraz przykładowe rozwiązania, które można wprowadzić do polskiego porządku prawnego.

Z dokumentem można zapoznać się na następujących stronach WWW:  http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/ruszaja-konsultacje-z-przedsiebiorcami-ws-zatorow-platniczych/  oraz   http://www.mpit.gov.pl/strony/publikacje/zielona-ksiega-nt-zatorow-platniczych/

Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii dotyczących Zielonej Księgi w terminie do 14 maja 2018 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji publicznych:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy;

Przedmiotowy projekt wraz z załącznikami (szt. 15), uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12309201/katalog/12495656#12495656 Czytaj dalej

Konsultacje NDS i NDN

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

W związku z zaplanowanym na dzień 3 kwietnia 2018 roku kolejnym posiedzeniem Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w załączeniu przesyłam dokumentację obejmującą zagadnienia, które omawiane będą podczas tego spotkania, a  dotyczące planowanych dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla trzech substancji chemicznych. Czytaj dalej