Konsultacje NDS i NDN

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

W związku z zaplanowanym na dzień 3 kwietnia 2018 roku kolejnym posiedzeniem Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w załączeniu przesyłam dokumentację obejmującą zagadnienia, które omawiane będą podczas tego spotkania, a  dotyczące planowanych dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla trzech substancji chemicznych. Czytaj dalej

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych przekazany został:

  • Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych;

Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308305/katalog/12491758#12491758

Nadmieniam, że Pracownicze plany kapitałowe finansowane będą ze składek pracodawcy/podmiotu zatrudniającego oraz osoby zatrudnionej/uczestnika. Czytaj dalej

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Środowiska przekazało do konsultacji publicznych:

  • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

Przedmiotowy projekt dostępny jest pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12307958/katalog/12489662#12489662

Nadmieniam, iż projektowana nowelizacja dotyczy zmiany Rozdziału 6 przedmiotowego rozporządzenia: „Zagrożenie klimatyczne”.

Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii w terminie do 21 lutego 2018 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl