Konsultacje społeczne

Uprzejmie informuję o przekazaniu do konsultacji społecznych następujących projektów aktów prawnych:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

Czytaj dalej