Projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych niżej wymienionego projektu aktu prawnego:

 • Projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej

Projekt wraz z uzasadnieniem i OSR dostępny jest pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12289805/katalog/12378473#12378473

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 29 września 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

 

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź

Konferencja „Zmiany strukturalne w gospodarce. Procesy reindustrializacji i innowacyjności – dźwignią rozwoju”

Zapraszamy na Konferencję  pt. „Zmiany strukturalne w gospodarce. Procesy reindustrializacji i innowacyjności – dźwignią rozwoju”, która odbędzie się 27.09.2016 r. w Krakowie (Krakowski Park Technologiczny, ul. Podole 60).

Konferencja jest jednym z wydarzeń organizowanych w ramach konsultacji społecznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jako jedna z 12 konferencji w całej Polsce, Udział w niej weźmie Wiceminister Jadwiga Emilewicz.

Źródło: http://www.mr.gov.pl/strony/plan-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/konferencje-konsultacyjne/

Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

W załączeniu przekazujemy otrzymany z Ministerstwa Środowiska

 • projekt rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Jest to wersja po ostatecznych uzgodnieniach z Ministrem Rolnictwa, które to uzgodnienia trwały w zasadzie cały sierpień i dlatego też projekt został przekazany dopiero teraz.

Uprzejmie prosimy o analizę dokumentu i identyfikację przepisów, które w niekorzystny sposób będą wpływać na prowadzenie działalności gospodarczej.

Dokument ten może w każdej chwili zostać podpisany i skierowany do RCL celem publikacji w Dzienniku Ustaw, dlatego jakiekolwiek uwagi należy przesyłać najszybciej jak to możliwe, na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

 

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych (…)

  Szanowni Państwo,
  Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

  W załączeniu przekazujemy projekt Ustawy o Związkach Zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

  Przygotowana w MRPiPS nowelizacja ustawy o związkach zawodowych przewiduje objęcie pełnym prawem koalicji związkowej, tj. prawem tworzenia i wstępowania do organizacji związkowych,  wszystkich, którzy świadczą osobiście pracę za wynagrodzeniem i nie zatrudniają do tej pracy innych osób. Jako przykład można wskazać zleceniobiorców, usługodawców i tzw. samozatrudnionych. Nowelizacja stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r.
  W nowej wersji projektu ustawy przyjęto także, że wolontariuszom, stażystom i innym osobom, które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia, będzie przysługiwało prawo wstępowania do związków zawodowych w przypadkach i na warunkach określonych statutami związków.

  Informacja o projekcie jest zamieszczona na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem:

  https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/dialog-spoleczny/art,8184,zwiazki-zawodowe-dla-osob-wykonujacych-prace-zarobkowa-oraz-wolontariuszy-i-stazystow.html

  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag do przedmiotowego projektu w terminie do 2 września br na adres sekretariat@pracodawcy.pl.

  Z wyrazami szacunku,
  Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – konsultacje społeczne

  Szanowni Państwo,

  Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

  W załączeniu przekazujemy projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

  Projekt zakłada wprowadzenie do klasyfikacji nowych zawodów m.in.: technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, inspektor ds. obrotu hurtowego lekami, specjalista ds. techniki dentystycznej, technik przemysłu mody, kierownik opery.

  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag do przedmiotowego projektu w terminie do 24 sierpnia br na adres sekretariat@pracodawcy.pl.

   

  Z wyrazami szacunku,
  Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź