Konsultacjie społeczne projektów rozporządzeń Ministra Środowiska

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych następujących projektów rozporządzeń Ministra Środowiska:

  • w sprawie wzorów rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

projekt dostępny jest pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12271451/katalog/12284291#12284291;

  • w sprawie funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

projekt dostępny jest pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12271454/katalog/12284390#12284390;

  • w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego

projekt dostępny jest pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12271455/katalog/12284423#12284423.

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii w terminie do 12 maja 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

 

Z poważaniem

Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź