KPP – SEJM JEDNAK WYRZUCI USTAWĘ O PIT DO KOSZA ?

Warszawa 17.11.2009

Sejmowa komisja finansów publicznych pozytywnie zaopiniowała dziś uchwałę Senatu o odrzuceniu ustawy o PIT w całości. Nakłada ona na pracodawców obowiązek rozliczenia deklaracji podatkowych swoich pracowników. Konfederacja Pracodawców Polskich – która od początku była aktywnie zaangażowania w prace nad nowelizacją ustawy, wielokrotnie apelowała do Parlamentarzystów o jej odrzucenie liczy, że zdrowy rozsądek wygra także podczas głosowania w Sejmie i ta zła, zdaniem KPP, ustawa w całości trafi do kosza.

W załączeniu komunikat Konfederacji Pracodawców Polskich.

Centrum Informacyjne
Konfederacja Pracodawców Polskich
kom. 0 508 019 052,
e-mail: centrum.informacyjne@kpp.org.pl,
www.kpp.org.pl