Kryształowa Bruksela dla KGHM

Polska MiKryształowa-Brukselka-2edź zdobyła wyróżnienie za udział w międzynarodowym programie łączącym biznes z nauką. Chociaż jej nazwa może budzić wesołość, to Kryształowa Brukselka jest jedną z najbardziej prestiżowych nagród, od siedmiu lat przyznawaną firmom aktywnie uczestniczącym w gospodarczych prog ramach Unii Europejskiej.

W tym roku kapituła doceniła aktywność w ramach największego w historii Unii Europejskiej programu „Horyzont 2020”, który ma wzmocnić potencjał naukowy, pobudzać innowacje i podnieść gospodarczą konkurencyjność państw członkowskich. Nagroda jest przyznawana firmom, ośrodkom naukowym i osobom indywidualnym.

KGHM zdoKryształowa-Brukselkabył Kryształową Brukselkę w kategorii dużych firm, pokonując Mostostal Warszawa, Astri Polska, Nokia i Orange Polska. Uznanie przyniósł miedziowej spółce koordynowany przez nią projekt BioMore, mający na celu opracowanie biotechnologicznych metod, które mogłyby posłużyć do wydobywania rud metali z głębokich złóż. W czasie trwającego trzy lata programu planowane jest przeprowadzenie testu demonstracyjnego w Zakładach Górniczych Rudna.

KGHM zaangażowany jest także w drugi europejski projekt INTMET, także poświęcony innowacyjnym technologiom pozyskiwania metali z europejskich złóż miedzi. Firma pełni dodatkowo rolę partnera projektu DISIRE, którego przedmiotem jest system kontroli procesów technologicznych oparty na czujnikach umieszczanych bezpośrednio w złożach surowcowych.

nagrode_odebral_rafal_pawelczak_dyrektor_naczalny_ds._badan_i_innowacji_w_kghm_polska_miedz_s.a_0-766x510Nagrodę odebrał Rafał Pawelczak, dyrektor naczelny ds. badań i innowacji w KGHM.

źródło: www.lubin.pl