LOS PIT W RĘKACH SENATORÓW

Warszawa 20.10.2009
Jutro Senat zdecyduje, czy i kiedy wejdą w życie  zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Celem ustawy jest nałożenie obligatoryjności obliczania rocznego zeznania podatkowego przez płatnika. Konfederacja Pracodawców Polskich, po raz kolejny wyraża swoje zdecydowanie negatywne stanowisko wobec  tego rozwiązania jako niekorzystnego dla reprezentowanych pracodawców, powodującego nieścisłości w systemie podatkowym, oraz nakładającego dodatkowe nieuzasadnione obowiązki na podatników pobierających wynagrodzenie z więcej niż jednego źródła, lub chcących rozliczać się samodzielnie.

W załączeniu komunikat Konfederacji Pracodawców Polskich.
Centrum Informacyjne
Konfederacja Pracodawców Polskich
Dyrektor Centrum Informacyjnego Konfederacji, Łukasz Witkowski, kom. 0 508 019 052
e-mail: centrum.informacyjne@kpp.org.pl,
www.kpp.org.pl