Międzynarodowa konferencja ZPPM i Międzynarodowej Organizacji Pracy

23.06.2008 w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A odbyła się konferencja dotycząca dialogu społecznego oraz metod skutecznej obrony interesów branżowych na przykładzie Rady Europejskich Pracodawców Przemysłu Metalowego, Inżynieryjnego i Technologicznego. Prawodawstwo dla wszystkich dziedzin życia krajów unijnych powstaje w Brukseli, stąd poszczególne branże muszą bronić swych interesów tworząc organizacje działające na ich rzecz nie tylko w kraju ale przede wszystkim w stolicy Unii.

Konferencję otworzył Prezes KGHM Polska Miedź S.A Mirosław Krutin.

Celem konferencji było:

  • Przedstawienie najlepszych praktyk dotyczących działalności polskich firm i organizacji oraz rozpropagowanie wiedzy na temat metodologii tworzenia prawa na poziomie regionalnym, narodowym i międzynarodowym;
  • Prezentacja mechanizmów oraz instytucji dialogu społecznego w obszarze Unii Europejskiej;
  • Sztuka wywierania wpływu i ochrony interesów branżowych, optymalne wykorzystanie istniejących możliwości prawnych i instytucjonalnych;
  • Dyskusja z przedstawicielami firm oraz organizacji o sposobach wzmacniania znaczenia polskiego przemysłu metalowego, metodach ułatwiania prowadzenia działalności gospodarczej.

Prelegentami konferencji byli doświadczeni praktycy dziaający na rzecz przemysłu oraz specjaliści od dialogu społecznego:
1. Uwe Combuechen: Sekretarz Generalny CEEMET- Council of the European Employers’ of the Metal, Engineering and Technological Industries- Rady Europejskich Pracodawców Przemysłu Metalowego, Inżynieryjnego i Technologicznego).
2. Thierry Marchandise- Senior Programmes Manager For Employers’ Activities ( Starszy Menadżer ds. Programów dla Pracodawców) Międzynarodowa Organizacja Pracy.
3. Jacek Sroka – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, znany ekspert z dziedziny dialogu społecznego.
4. Andrzej Malinowski- Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich.Konferencja zakończyła się przedstawieniem inicjatywy Wiceprezesa Związku Pracodawców Polska Miedź pana Michała Kuszyka, dotyczącej powołania Forum Przemysłu Metalowego, które podobnie jak zarządzane przez ZPPM Forum Przemysłu Wydobywczego stanie się głosem w dialogu branży metalowej z rządem i związkami zawodowymi. Poparcia inicjatywie Związku Pracodawców Polska Miedź udzielił obecny na spotkaniu Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich pan Andrzej Malinowski.