Minister skarbu uchyla drzwi do zlikwidowania ustawy kominowej

Warszawa 9.03.2010

Minister Skarbu Państwa zamierza zawrzeć kontrakty menedżerskie ze spółkami Skarbu Państwa, przed którymi stoją najtrudniejsze zadania. Jak widać resort doszedł wreszcie do wniosku, że nie da się realizować ambitnych celów bez odpowiednio wykwalifikowanych (i opłacanych) kadr zarządzających.

W załączeniu komunikat Konfederacji Pracodawców Polskich.

Centrum Informacyjne
Konfederacja Pracodawców Polskich
Dyrektor Centrum Informacyjnego Konfederacji, Łukasz Witkowski, kom. 0 508 019 052
e-mail: centrum.informacyjne@kpp.org.pl,
www.kpp.org.pl