Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu tegorocznej edycji Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej.

Celem nagrody jest wyróżnianie i promowanie osiągnięć w zakresie ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy. Nagroda przyznawana jest przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie:

  1. nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy,
  2. prewencji zagrożeń zawodowych,
  3. wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii,
  4. popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy

Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie wniosku, który znajduje się w załączeniu. Do wniosku należy dołączyć:

  • kolorowe zdjęcie kandydata w wersji papierowej (wymiary 3,5 x 4,5 cm) oraz w wersji elektronicznej
  • dane umożliwiające szybki kontakt z kandydatem (tel., kom., e-mail)

Rozporządzenie Głównego Inspektora Pracy w sprawie Nagrody im. Haliny Krahelskiej znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu – www.pip.gov.pl – zakładka Konkursy PIP.

Termin składania wniosków do Pracodawców RP upływa 22 czerwca 2015 r.

Wypełnione wnioski  w formie elektronicznej – edytowalnej oraz zdjęcia prosimy kierować na adres e-mail: m.tokarz@pracodawcyrp.plnatomiast zdjęcia kandydata w wersji papierowej na adres: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7, 03-973 Warszawa z dopiskiem „Nagroda im. Haliny Krahelskiej – Departament Relacji”