Nowa inicjatywa pracodawców i związkowców – Forum Partnerów Społecznych

Podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, 5 stycznia br., w siedzibie dolnośląskiego NSZZ „Solidarność” w obecności Marszałka Cezarego Przybylskiego podpisano Deklarację Forum Partnerów Społecznych. To unikalne w skali kraju porozumienie, które dobrze wróży procesowi dialogu w województwie dolnośląskim.

Forum Partnerów Społecznych – bo taka jest nazwa tej inicjatywy, będzie platformą komunikacji między przedstawicielami reprezentatywnych organizacji pracowników i pracodawców w regionie. W Forum Partnerów Społecznych zaangażowały się organizacje pracodawców: Dolnośląscy Pracodawcy (Konfederacja Lewiatan), Związek Pracodawców Dolnego Śląska i Związek Pracodawców Polska Miedź (zrzeszone w Pracodawcach RP), Loża dolnośląska Business Centre Club (BCC), a także związki zawodowe – NSZZ „Solidarność”, Rada Województwa Dolnośląskiego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych Województwa Dolnośląskiego.

Forum Partnerów Społecznych jest niesformalizowaną płaszczyzną komunikacji między przedstawicielami reprezentatywnych organizacji pracowników – Związków Zawodowych działających na Dolnym Śląski i przedstawicielami organizacji pracodawców – objętych porozumieniem „Koalicja Pracodawców Dolnego Śląska”. Forum za naczelną ideę swojej aktywności uznaje prowadzenie konstruktywnego dialogu ze wszystkim partnerami życia publicznego, niezależnie od różnic politycznych i światopoglądowych.

Forum stanie się płaszczyzną, na której przedstawiane będą racje i argumenty prowadzących dialog stron oraz poszukiwane będą wspólnie drogi do wyjścia z sytuacji kryzysowych – powiedział marszałek Cezary Przybylski.

Forum Partnerów Społecznych będzie miejscem debat i dyskusji na wysokim poziomie merytorycznym gdzie, jeśli zajdzie taka potrzeba, podejmowane będą stosowne mediacje.