NOWELIZACJA USTAWY O ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH JEST NIEZGODNA Z KONSTYTUCJĄ

Warszawa 3.11.2009
W życie wchodzi nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich wypaczy ona polski system opieki zdrowotnej oraz spowoduje, iż będzie on jeszcze mniej przejrzysty. KPP zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o sprawdzenie zgodności nowelizacji ustawy z konstytucją.

W załączeniu komunikat Konfederacji Pracodawców Polskich.

Centrum Informacyjne
Konfederacja Pracodawców Polskich
Dyrektor Centrum Informacyjnego Konfederacji, Łukasz Witkowski, kom. 0 508 019 052
e-mail: centrum.informacyjne@kpp.org.pl,
www.kpp.org.pl