Nowi Pracodawcy wśród nas

Szanowni Państwo

Na ostatnim posiedzeniu Rady Wykonawczej Związku Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Polkowicach oraz EkoPartner Lubin Sp. z o.o. w Lubinie zostali przyjęci do członków Związku Pracodawców Polska Miedź.

Serdecznie witamy w naszym gronie

Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Polkowicach
Przedsiębiorstwo prowadzone jest w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000120857).
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD – 68.32.Z);
2. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD – 68.20.Z);
3. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD – 41.20.Z);
4. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD – 43.11.Z).
Przedsiębiorstwo prowadzi również pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, wykonuje instalacje elektryczne, wodno – kanalizacyjne, cieplne, gazowe i klimatyzacyjne, wykonuje konstrukcje i pokrycia dachowe oraz roboty budowlane wykończeniowe.
Podmiot zarejestrowany został w Krajowym Rejestrze Sądowym 2 lipca 2002 roku.
Firma zatrudnia 26 pracowników.
Przedsiębiorstwo zarekomendowane zostało przez: Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o. w Polkowicach oraz CapitalConcept Sp. z o.o. we Wrocławiu.

EkoPartner Lubin Sp. z o.o. w Lubinie
Przedsiębiorstwo prowadzone jest w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000354103).
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD – 38.21.Z);
2. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD – 38.00.Z).
Przedsiębiorstwo prowadzi Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubinie, odbiera zmieszane odpady komunalne i ekoodpady (sortownia i kompostownia śmieci) oraz odbiera i skupuje surowce wtórne.
Podmiot zarejestrowany został w Krajowym Rejestrze Sądowym 14 kwietnia 2010 roku.

Firma zatrudnia 15 pracowników.
Przedsiębiorstwo zarekomendowane zostało przez: MUNDO Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Lubinie oraz Pressmedial Sp. z o.o. w Lubinie.