Nowi pracodawcy wśród nas

Jest nam niezmiernie miło powitać wśród nas nowych członków. Do naszego grona dołączyli:

1. Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.
Przedmiotem działalności Spółki jest działalność sportowa, wychowawcza, rekreacyjna, oraz dotycząca wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, prowadzona na rzecz ogółu społeczności lokalnej w następujących dziedzinach:
1.działalność obiektów sportowych
2.działalność klubów sportowych
3.działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
4.pozostała działalność związana ze sportem
5.pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
6.działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

Firma zatrudnia 29 pracowników.
Przedsiębiorstwo zarekomendowane zostało przez: Evip Group Sp. z o.o. oraz CapitalConcept Sp. z o.o.

2. PUTZ | SKROBICH Kancelaria Prawna 
Przedsiębiorstwo prowadzone jest w formie indywidualnej działalności gospodarczej – konsorcjum kancelarii prawnych
Przedmiot działalności firmy obejmuje usługi prawne.
Firma zatrudnia 6 pracowników.
Przedsiębiorstwo zarekomendowane zostało przez: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „CUPRUM” oraz KGHM Ecoren S.A.
Kandydat spełnia wymogi formalne.