25 – lecie Pracodawców RP I dzień „bohaterami transformacji byli przedsiębiorcy”

25-lecie Pracodawców RP: bohaterami transformacji byli przedsiębiorcy

Historia polskiej transformacji jest nieodłącznie związana z historią Pracodawców RP – organizacji, która obchodzi w tym roku 25. urodziny. Integralną częścią Jubileuszu jest dwudniowa międzynarodowa konferencja pt.: Od transformacji do globalizacji, która odbywa się na Stadionie Narodowym w Warszawie.  Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Jubileuszowa, dwudniowa konferencja ma na celu zdefiniowanie wyzwań kluczowych z perspektywy polskiej gospodarki i próbę znalezienia klucza do jej przyszłego, pomyślnego rozwoju. Uczestnicy spotkania będą próbowali znaleźć odpowiedzi m.in. na takie pytania jak: Co zrobić, aby pobudzić wzrost gospodarczy w Europie? Jak wykorzystać doświadczenia polskiej transformacji z pożytkiem dla całej Europy? Gdzie i w jaki sposób polscy przedsiębiorcy powinni szukać szans rozwoju i możliwości globalnej ekspansji? Jaka powinna być rola liderów przyszłości?

W otwierającym konferencję przemówieniu Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski przypomniał, iż światowej sławy politolog Francis Fukuyama uznał polskie przemiany za jeden z największych cudów, które wydarzyły się w XX wieku. – Ten cud był efektem ciężkiej pracy, odwagi i determinacji wszystkich, którzy brali udział w transformacji ustrojowej. Jej prawdziwymi bohaterami byli polscy przedsiębiorcy. To oni stworzyli nową grupę społeczną, która – jak dowiodły tego następne lata – po 1989 r. wzięła na swoje barki trud budowania rzeczywistości rynkowej w naszym kraju – powiedział Prezydent Malinowski. Przypomniał także słowa Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, które padły podczas organizowanego przez Pracodawców RP II Polskiego Kongresu Gospodarczego w tym roku. Prezydent w swoim wystąpieniu stwierdził, że o ile to strona pracownicza i reprezentujące ją organizacje przyczyniły się w znaczącym stopniu do odzyskania wolności w roku 1989, o tyle zasługi dotyczące zagospodarowania tej wolności w sferze gospodarczej spoczywają niewątpliwie na przedsiębiorcach i pracodawcach.

Prezydent Malinowski podkreślił, że Pracodawcy RP od samego początku towarzyszyli polskim przedsiębiorcom w pokonywaniu trudów zmian ustrojowych i gospodarczych, stając się dla nich wsparciem i reprezentantem.

Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP podkreślił silną internacjonalizację polskiej gospodarki. – Zaczynamy kształtować globalny rynek, a stojące przed tym faktem wyzwania wymagają uwagi, rozwagi i przede wszystkim odwagi w podejmowaniu reform, także tych dotyczących  funkcjonowania przedsiębiorstw – powiedział Dziekoński. W jego opinii takie słowa jak innowacyjność i konkurencyjność powinny na stałe zagościć w słowniku debaty o przyszłości Polski. Zwrócił uwagę na to, że potrzebne są większe nakłady finansowe na badania i rozwój, potrzebne są także zachęty dla przedsiębiorstw, by brały udział w proinwestycyjnych przedsięwzięciach, a uniwersytety i szkoły zawodowe muszą odpowiadać na potrzeby przemysłu. – Przestańmy się łudzić, że same tylko usługi będą decydowały o silne polskiej gospodarki – powiedział Olgierd Dziekoński. – Nie ma innowacyjności bez dobrego funkcjonowania polskiego przemysłu, a wzrost przemysłu będzie generował rosnące PKB  – dodał. Dużą szansę na dalsze poprawianie sytuacji polskiej gospodarki widzi w rozwoju produktywności małych i średnich firm, która dziś jest niższa niż w innych krajach UE.

– W najbliższych latach sukces Polski będzie mierzony dostosowaniem się waszego kraju do procesów związanych z globalizacją – powiedział natomiast Guy Ryder, Dyrektor Generalny Międzynarodowej Organizacji Pracy, przypominając fakt, że Polska dużo łagodniej przeszła światowy kryzys gospodarczy niż inne kraje. Co więcej – jego zdaniem widać potencjał do dalszego dynamicznego rozwoju. Zwrócił uwagę na temat wyzwań związanych z koniecznością stworzenia sensownych możliwości pracy dla młodych ludzi. – To nie wszystko – musimy troszczyć się nie tylko o miejsca pracy, ale przede wszystkim o ich jakość – powiedział Ryder. Przypomniał o społecznej odpowiedzialności biznesu, a także o rosnącej nierówności w społecznościach poszczególnych krajów. – Musimy się zastanowić, jak poradzić sobie z transformacyjnymi efektami nowoczesnych technologii, które mogą zastąpić 60 proc miejsc pracy w światowej gospodarce – powiedział Guy Ryder.

– Historię Polski w ostatnich 25 latach można scharakteryzować jednym zdaniem: od tragedii do triumfu – powiedział z kolei Jørgen Rønnest, Wiceprezydent Międzynarodowej Organizacji Pracodawców. Przypomniał, że od czasów centralnego planowania Polska przeszła wyjątkową transformację, stając się dziś ważnym elementem światowej gospodarki. – Macie najszybsze tempo wzrostu w Europie; przewiduje się, że polska gospodarka stanie się jedną z 20 najlepszych na świecie. Polska ma nowy złoty wiek, a w tym sukcesie wielką rolę odegrali Pracodawcy RP. Bez was Polska wyglądałaby dziś zupełnie inaczej – powiedział Rønnest. Przestrzegał jednak przed popadaniem w samozadowolenie. Dzisiejsi zwycięzcy mogą bowiem stać się jutro przegranymi. Wymienił kilka czynników, które grożą zahamowaniem rozwoju Europy. Jednym z najważniejszych jest starzenie się populacji. – Biznes nie pójdzie do domu emerytów, lecz przejdzie do rozwijających się gospodarek – ostrzegał Jørgen Rønnest podkreślając jednocześnie, że niewiele zrobiono, by temu zapobiec. Potrzebne są odpowiednie strategie dotyczące imigracji, wykorzystania potencjału młodego pokolenia w postaci rozwijania szeroko rozumianej edukacji. Zgodził się z nim Bernhard Welschke, Sekretarz Generalny BIAC. W jego opinii zmiany technologiczne będą miały bardzo duży wpływ na rynki pracy.

Jacek Krawczyk z Komitetu Społeczno-Ekonomicznego docenił rolę pracodawców w Unii Europejskiej. – Kluczową kwestią jest konkurencyjność europejskiej gospodarki. To fundament, który albo wzmocni Stary Kontynent, albo będzie źródłem poważnych problemów – powiedział Krawczyk. – Bardzo ważną kwestią jest także polska droga do globalnej gospodarki, która wiedzie przez strefę euro. Może jest ona nieco dłuższa niż się spodziewaliśmy, ale jestem pewien, że polskim przedsiębiorcom wystarczy determinacji – dodał Krawczyk. Kondycja strefy euro jest kluczowa, od niej bowiem zależy rozwój całej Europy. Przypomniał o prowadzonych negocjacjach dotyczących gospodarczych relacji między Europa a Kanadą, USA i Japonią, które mogą stworzyć ogromne możliwości rozwojowe i to w krótkim czasie.

Witold Orłowski, który był moderatorem debaty z udziałem byłych premierów – Leszka Millera, Waldemara Pawlaka i Kazimierza Marcinkiewicza, przedstawicieli biznesu – Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego Zbigniewa Jagiełły oraz Prezesa Zarządu Asseco Poland Adama Górala, a także Petera Clevera, Wiceprzewodniczącego Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zwrócił uwagę na wielki sukces, jaki odnieśliśmy w ostatnim ćwierćwieczu, choć oczywiście nie ustrzegliśmy się też błędów. Zgodził się z nim Waldemar Pawlak: – Zaskoczyliśmy wszystkich, chyba nawet samych siebie – powiedział premier. – Jakie są drogowskazy na przyszłość? Polska powinna być reprezentantem Europy Środkowo-Wschodniej. Musimy skupić się na rozwoju tych sektorów, w których jest wysoka wartość dodana – powiedział Waldemar Pawlak. W podobnym tonie wypowiedział się Adam Góral. – Nowe czasy totalnie nas zaskoczyły, a jednym z podstawowych błędów było to, że nie potrafiliśmy stworzyć wielu dużych firm, które ciągnęłyby za sobą te mniejsze. Drogowskaz na przyszłość: bogacenie się Polski i Polaków. Wtedy będziemy szanowani. Ciągle jesteśmy na początku tej drogi – powiedział Prezes Góral.

– Wolność, demokracja i przedsiębiorczość – to przychodzi na myśl, kiedy myślę o ostatnich 25 latach – powiedział premier Marcinkiewicz. Zwrócił uwagę na fakt, że nadal mamy złe przepisy dla małych i średnich przedsiębiorców. – Ciągle mnie to dziwi: od lat wszyscy mówią że jest źle, a tymczasem jest gorzej niż było. Wynika to ze słabości ministerstwa finansów, które przeszkadza w rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Drugim słabym punktem są polskie uczelnie, które nie kształcą polskich elit – powiedział Kazimierz Marcinkiewicz. — Przez ostatnich 25 lat wykonaliśmy ciężką pracę i teraz zbieramy tego żniwo; patrzą na nas z zazdrością. Najważniejsze, że w ciągu ponad dwóch dekad podjęliśmy strategicznie dobre decyzje, jak wejście do NATO czy UE – powiedział z kolei  Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło. Chwaląc polską drogę rozwoju Peter Clever stwierdził natomiast, że Polska staje się powoli kołem zamachowym w rozwoju Europy.

Paneliści zastanawiali się także, w którym kierunku powinien podążać Stary Kontynent, by być konkurencyjny na globalnym rynku. – Trwa gorąca dyskusja, czy Europa ma być bardziej scentralizowana czy też nie? Odnoszę wrażenie, że niestety coraz większą popularność zdobywa to drugie rozwiązanie. Niestety, bo moim zdaniem tylko zjednoczona Europa ma szansę na rozwój – powiedział Leszek Miller.

źródło: http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1797,25-lecie-pracodawcow-rp-bohaterami-transformacji-byli-przedsiebiorcy.htm