Odpowiedź z WUG

Związek Pracodawców Polska Miedź otrzymał z Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach odpowiedź na zgłoszone uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych. Urząd poinformował, że uwagi naszej organizacji zostały uwzględnione poprzez modyfikację brzmienia nowelizowanego rozporządzenia.

W załączeniu zamieszczamy Pismo z WUG oraz Raport z konsultacji.