OGŁOSZENIA O PRACĘ PEŁNE DYSKRYMINACJI

Warszawa 10.11.2009

Płeć, wiek, wygląd, niepełnosprawność – wśród ogłoszeń o pracę jest mnóstwo takich, które są niezgodne z prawem o dyskryminacji. – Uważamy to za złą praktykę. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich stosowanie antydyskryminacyjnych przepisów daje możliwość korzystania z najlepszych na rynku pracowników – mówi ekspert KPP, Henryk Michałowicz.

W załączeniu komunikat Konfederacji Pracodawców Polskich.

Centrum Informacyjne
Konfederacja Pracodawców Polskich
Dyrektor Centrum Informacyjnego Konfederacji, Łukasz Witkowski, kom. 0 508 019 052
e-mail: centrum.informacyjne@kpp.org.pl,
www.kpp.org.pl