PODATEK WĘGLOWY TO ZŁE ROZWIĄZANIE

Warszawa 4.11.2009

Minister Środowiska zapowiedział wprowadzenie nowej daniny – tzw. podatku węglowego. Z uzyskanych pieniędzy resort chce opłacić unijną składkę na ochronę środowiska. Konfederacja Pracodawców Polskich przestrzega przed takim posunięciem i domaga się zlikwidowania akcyzy od samochodów i wprowadzenia na jej miejsce podatku ekologicznego. Tylko on pozwoli obciążyć rzeczywistych „trucicieli”. – Proponowany przez Ministerstwo „podatek węglowy” nie tylko nie ograniczy emisji gazów cieplarnianych, lecz spowoduje wzrost cen – mówi ekspert KPP.

W załączeniu komunikat Konfederacji Pracodawców Polskich.

Centrum Informacyjne
Konfederacja Pracodawców Polskich
Dyrektor Centrum Informacyjnego Konfederacji, Łukasz Witkowski, kom. 0 508 019 052
e-mail: centrum.informacyjne@kpp.org.pl,
www.kpp.org.pl