Polityka przemysłowa Unii Europejskiej – gospodarczy Trójkąt Weimarski

W dniach 6-7 lutego w Krakowie odbyła się debata „Polityka przemysłowa Unii Europejskiej – gospodarczy Trójkąt Weimarski” z udziałem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i innych znamienitych gości.

Rządy krajów tworzących Trójkąt reprezentowali: wicekanclerz Republiki Federalnej Niemiec, minister gospodarki i technologii Sigmar Gabriel, minister odnowy produkcji Francji Arnaud Montebourg oraz wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Głos w debacie zabierali również przedstawiciele Komisji Europejskiej i przedsiębiorcy z Polski, Francji i Niemiec.

W spotkaniu wziął udział również Pan Herbert Wirth Prezes Związku Pracodawców Polska Miedź – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.,

Przesłanie z krakowskiego spotkania mówi o konieczności reindustrializacji Europy, ponieważ to właśnie przemysł stabilizuje gospodarkę, jest przejawem jej realnego kształtu, pozwala na zachowanie konkurencyjności w świecie.

W debacie nawiązano do polityki klimatycznej prowadzonej przez Komisję Europejską. – Polityka klimatyczna musi być motorem rozwoju gospodarczego, a nie utrudniać go – powiedział prezydent Bronisław Komorowski.

– Między reindustrializacją a polityką klimatyczną istnieje ścisły związek, a nakładanie nowych limitów emisji gazów cieplarnianych i obniżanie emisji o 40 proc. doprowadzi do zamknięcia przemysłu energochłonnego w Unii Europejskiej – powiedział Herbert Wirth, Prezes KGHM Polska Miedź podczas debaty „Jak przemysł europejski może sprostać globalnym wyzwaniom? Innowacje szansą na technologiczny skok Europy” w trakcie konferencji Gospodarczy Trójkąt Weimarski.

Polityka klimatyczna niszczy europejski przemysł powiedział Prezes Herbert Wirth:

Posunięcia Komisji Europejskiej prezes KGHM nazwał antyprzemysłowymi.

– W Chile, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, gdzie działamy, jesteśmy konkurencyjni. W Europie i w Polsce nie. Przemysł metali nieżelaznych jest z natury energochłonny i nic tego stanu nie zmieni – komentował. Jako przykład branży, w której nie ma już możliwości obniżania poziomu emisji, podał cementownie, gdzie CO2 jest emitowane w procesach chemicznych, których nie da się zmienić. Uznał, że decyzje dotyczące klimatu mają istotny

Spotkanie przygotowała Grupa PTWP z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP.
Tematyka nowej polityki przemysłowej Unii Europejskiej będzie kontynuowana i rozwijana w trakcie VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (7-9 maja 2014 r.), na który zapraszamy.

żródło: http://hutnictwo.wnp.pl/herbert-wirth-polityka-klimatyczna-niszczy-europejski-przemysl,217841_1_0_0.html