Polski dzień w Parlamencie Europejskim

dsc_0862Dnia 16.04.2008 odbyła się polityczna debata zorganizowana przez Europejskie Forum Przemysłu Wydobywczego we współpracy ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź, która była kontynuacją konsultacji Komisji Europejskiej w sprawie dostępu do nie-energetycznych surowców mineralnych. W debacie uczestniczyli posłowie Parlamentu Europejskiego, czołowe firmy  wydobywcze takie jak: Lafarge, Imerys, Nornic Mining,  Anglo American oraz europejskie organizacje działające na rzecz przemysłu wydobywczego. KGHM Polska Miedź S.A było jedyną firmą z Polski zaproszoną do udziału w tym spotkaniu.

Uczestnicy wysłuchali prezentacji przedstawicieli przemysłu wydobywczego oraz organizacji działających na jego rzecz dotyczących perspektyw i szans na  zapewnienie przemysłowi europejskiemu zrównoważonego i ciągłego dostępu do surowców mineralnych. Debacie przewodniczył poseł  Paul Ruebig znany z inicjatyw wspierających rozwój przemysłu . Licznie reprezentowani na debacie polscy Eurodeputowani : Jerzy Buzek, Adam Gierek, Filip Kaczmarek, Józef Pinior i Konrad Szymański  sprawili, że jak żartobliwie stwierdził poseł Ruebig, stała się ona polskim dniem w Parlamencie Europejskim.

Inicjatywa Verheugena  w sprawie nie-energetycznych surowców mineralnych z czerwca ubiegłego roku stanowi niezwykle ważny dokument będący przełomem dla rozwoju przemysłu wydobywczego w Europie. Związek Pracodawców Polska Miedź oraz koordynowane przez jego Biuro Forum Przemysłu Wydobywczego przygotowało stanowisko popierające inicjatywę Komisarza Verheugena otwierającą nowe perspektywy rozwoju przemysłu wydobywczego w naszym kraju. Wymiana poglądów między Eurodeputowanymi, przedstawicielami przemysłu wydobywczego i organizacjami działającymi na jego rzecz pozwoli na przygotowanie regulacji prawnych umożliwiających utrzymanie konkurencyjności europejskiego przemysłu wydobywczego. Godnym podkreślenia pozostaje fakt, że wszyscy polscy Eurodeputowani reprezentujący różne opcje polityczne prezentowali wspólne stanowisko wobec problemów przemysłu wydobywczego w Polsce i złożyli deklarację reagowania na wszelkie inicjatywy z nim związane.