Programy wsparcia dla przedsiębiorców na lata 2014-2020, które będą realizowane przez PARP

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że 12 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Pracodawców RP z Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Panią Bożeną Lublińską-Kasprzak. Celem spotkania było omówienie programów wsparcia dla przedsiębiorców na lata 2014-2020, które będą realizowane przez PARP.

W  nowej perspektywie finansowej kluczowe będą następujące obszary: działalność rozwojowa i innowacyjna, usługi proinnowacyjne dla biznesu, internacjonalizacja, start-up’y i klastry, infrastruktura drogowa i transportowa, rozwój kadr. W porównaniu z poprzednim okresem programowania, środki na ten ostatni obszar nie będą przez PARP przekazywane w formie dofinansowanych szkoleń, programów dla pracowników. Ponadto obszar B+R, który poprzednio był jednym z priorytetów PARP, teraz przeszedł do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

PARP będzie realizował działania z zakresu trzech Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój (1,94 mld euro), Wiedza Edukacja Rozwój (90 mln euro) oraz Polska Wschodnia (1,64 mld euro).

W załączeniu przekazujemy Państwu materiał prezentowany przez Panią Prezes PARP na spotkaniu Rady Pracodawców RP  –  „Wsparcie na innowacje – programy PARP dla przedsiębiorców w latach 2014-2020”

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź