Projekt elastyczne formy zatrudnienia

Promocja elastycznych form zatrudnienia poprzez dialog społeczny – perspektywa Pracodawców

Projekt zarządzany jest przez Czeską Izbę Przemysłową (list intencyjny w tej sprawie został podpisany przez członków RW w sierpniu 2007). W dniach 21-22.02.2008 odbyło się pierwsze spotkanie wszystkich partnerów projektu, którego celem było przedstawienie jego założeń, obowiązków zarządzających i partnerów projektu. Działania projektu objęły zebranie informacji dotyczących stanu prawnego oraz praktyki wykorzystania elastycznych form zatrudnienia w poszczególnych krajach członkowskich. Kwestionariusz przygotowany przez czeskich partnerów ma za zadania zbadanie nastawienia Pracodawców do tej formy zatrudnienia i zidentyfikowanie ewentualnych barier jej stosowania. Projekt ma za zadanie wykorzystanie i upowszechnienie dobrych praktyk w tym obszarze.

Partnerzy:

Czeska Izba Przemysłowa
Związek Pracodawców Polska Miedź
Federacja Przemysłu z Austrii
UNIZO- flamandzka organizacja Pracodawców zrzeszająca małe i średnie przedsiębiorstwa.
Konfederacja Pracodawców z Łotwy
ZADOPOT- Zrzeszenie Transportu, Poczty i Telekomunikacji Republiki Słowackiej.
UPEE- Zrzeszenie Przedsiębiorstw Prywatnych z Bułgarii.
ETTK- Konfederacja Pracodawców z Estonii.
Każdy z partnerów zorganizuje krajową konferencję mająca na celu przybliżenie dobrych praktyk w zakresie stosowania elastycznych form zatrudnienia.
Ponadto partnerzy upowszechnią wyniki badań i raport, który powstanie w czasie trwania projektu związkom zawodowym, organom rządowym i instytucjom rynku pracy.

Związek Pracodawców Polska Miedź jest członkiem Konsorcjum Projektu inansowanego przez Komisję Europejską „Elastyczna praca z perspektywy pracodawców europejskich – „Flexible work from Employers’ Perspective”. Ostatnim etapem trwającego cały 2008 rok projektu była Konferencja dotycząca elastycznych form zatrudnienia w Europie, która odbyła się w Pradze w Hotelu Diplomat w dniu 13.11.2008 w godzinach od 9-16

Konferencja miała na celu rozpowszechnienie wyników badań w dotyczących elastycznych form zatrudnienia oraz upowszechnienie  dobrych praktyk. Zapraszamy również na stronę www projektu: http://www.flexiblework.info/cms/index.php?option=com_content. Konferencja jest kolejnym etapem projektu, który oprócz badań dotyczących elastycznych form zatrudnienia i upowszechnienia dobrych praktyk w tym zakresie ma na celu przygotowanie stanowiska dla Komisji Europejskiej, które ma stanowić wytyczne na przyszłego prawa pracy w Europie.

flexbanclockeng