Projekt rozporządzenia MPiPS w spr. stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:
projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków


Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR przesyłamy w załączeniu.
(załącznik do rozporządzenia znajduje się na końcu pliku po uzasadnieniu i ocenie skutków regulacji)

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 19 lutego 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź