Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:
projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności;


przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-1266-2015/$file/7-020-1266-2015.pdf

Celem przedmiotowej ustawy jest m.in. wprowadzenie bardziej atrakcyjnych zachęt podatkowych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową.
Proponowane są zmiany m.in. w ustawach: o podatku dochodowym od osób prawnych, podatku dochodowym od osób fizycznych, o rachunkowości, o instytutach badawczych, o szkolnictwie wyższym.

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii w terminie do 15 kwietnia 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź