Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Gospodarki przekazało do konsultacji społecznych

Projekt  ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt wraz z uzasadnieniem, Ocena Skutków Regulacji oraz dwoma załącznikami przesyłamy w załączeniu.

Przedmiotowy projekt zmian w Kodeksie pracy dotyczy kwestii dokumentacji pracowniczej. Zakłada on skrócenie okresu przechowywania poszczególnych dokumentów i ograniczenie katalogu tych, które muszą być archiwizowane przez 50 lat. Efektem zmian ma być zmniejszenie kosztów po stronie pracodawców związanych z obowiązkiem przechowywania dokumentacji pracowniczej. Zaznaczyć jednak należy, że ze względu na złożoność problemu zakres przedmiotowy projektu został ograniczony.

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii w terminie do 23 kwietnia 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem

Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź