projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych

Szanowni Państwo

Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Gospodarki przekazało do konsultacji społecznych:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12270003/katalog/12278857#12278857;

projekt wdraża do polskiego prawodawstwa przepisy unijne.

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii w terminie do 16 marca 2015 roku, do godz. 12.00 na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl