Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Uprzejmie informuję o przekazaniu do konsultacji społecznych następujących projektów aktów prawnych:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Projekt dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-nadzorze-nad-rynkiem-finansowym-oraz-ustawy-o-dzialalnosci-ubezpieczeniowej-i-reasekuracyjnej

Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 7 marca 2017 na adres kuydowicz@pracodawcy.pl