Projekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Uprzejmie informuję o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Przedmiotowy projekt przygotowany został przez Ministerstwo Środowiska, a jego celem jest dostosowanie przepisów krajowych do prawa unijnego.

Projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12295157/12415356/12415357/dokument273874.pdf

Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 9 marca 2017 na adres kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem

Tomasz Kuydowicz

Główny Specjalista / Lead Specialist

kuydowicz@pracodawcy.pl

mob: +48603177506