projekt zmiany Kodeksu pracy

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

W załączeniu przesyłamy projekt zmiany Kodeksu pracy.
Projekt przygotowany został przez Konfederację Lewiatan i dotyczy nowej regulacji kwestii podróży służbowych.
Projekt ten będzie dyskutowany na kolejnym posiedzeniu Zespołu Trójstronnej Komisji ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych.

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 6 marca 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź