Projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów

Szanowni Państwo

Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych

Projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów

Projekt opracowany został przez Ministerstwo Gospodarki

Projekt wraz z uzasadnieniem, Oceną Skutków Regulacji oraz Raportem z analizy obowiązujących przepisów prawa dotyczących mediacji i symulacji ich zmian, dostępny jest pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12269257.

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 26 lutego 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl