PRYWATYZACJA W ROZSYPCE

Warszawa 22.10.2009
Rząd ma problemy z realizacją zaplanowanych na bieżący rok przychodów z prywatyzacji. Ministerstwo Skarbu Państwa przyznaje – nie uda się zdobyć 12 mld złotych. Obiecuje za to, ponad dwa razy tyle w roku przyszłym. – Mamy poważne wątpliwość, czy resort poradzi sobie z realizacją planu przyszłorocznego, który mówi o przychodach z tytułu prywatyzacji w wysokości co najmniej 28,5 mld zł – mówi ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich, Piotr Rogowiecki.

W załączeniu komunikat Konfederacji Pracodawców Polskich.

Centrum Informacyjne
Konfederacja Pracodawców Polskich
Dyrektor Centrum Informacyjnego Konfederacji, Łukasz Witkowski, kom. 0 508 019 052
e-mail: centrum.informacyjne@kpp.org.pl,
www.kpp.org.pl