Rada Gospodarcza ma pomysł na reformę systemu emerytalnego

Warszawa 6.04.2010

Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywne ocenia niektóre rozwiązania przedstawione przez działającą przy Prezesie Rady Ministrów Radę Gospodarczą, a dotyczące wypłacania emerytur z OFE przez ZUS.

W załączeniu komunikat Konfederacji Pracodawców Polskich.

Centrum Informacyjne
Konfederacja Pracodawców Polskich
Dyrektor Centrum Informacyjnego Konfederacji, Łukasz Witkowski, kom. 0 508 019 052
e-mail: centrum.informacyjne@kpp.org.pl,
www.kpp.org.pl